e-CO2tainer, een groene mini-energiecentrale

Zonnepanelen, windturbines en biobrandstofinstallatie
De e-CO2tainer is een mobiele unit waar bestuurders hun elektrische auto’s op projectlocaties kunnen opladen.
De benodigde stroom wordt opgewekt met op de unit geplaatste zonnepanelen en windturbines en een in de unit geplaatste generator die uitsluitend op biobrandstof (niet op biodiesel) werkt.