Elektrificatie

De bouw moet in het kader van de Energietransitie in 2030 emissieloos zijn.
Om dit te bereiken staan wij aan het begin van een enorme verandering van het (bouw) materieelpark.
Elektrificatie is al langer een trend in personen- en goederenvervoer en heeft inmiddels ook intrede gedaan in de bouw. Inmiddels zijn allerlei typen materieelstukken geëlektrificeerd, groot en klein en de ontwikkelingen gaan snel.
Elektrificatie leidt tot opheffen van emissie van broeikasgassen en fijnstof en draagt ook bij aan het sterk verminderen van geluidsoverlast. Hiermee draagt elektrificatie van bouwmaterieel sterk bij aan beperking van omgevingshinder bij bouwprojecten. Andere voordelen van elektrische voertuigen zijn het energieverbruik (efficiëntie elektromotor) en het onderhoudsvrije gebruik van de elektrische aandrijving.

ADVIES
Als de specialist van de “elektrische bouwplaats” ontzorgt Electure u graag met de vele (ook de minder voor de hand liggende) keuzes die op u afkomen bij het opzetten van een emisieloze bouwplaats.
Electure gelooft in de elektrische bouwplaats. Om deze ontwikkeling te stimuleren biedt Electure de mogelijkheid om batterijpakketten te leasen en zelfs een service waarbij dagelijks opnieuw geladen batterijpakketten bij uw voertuig worden afgeleverd; Energy as a Service.

De stappen die we samen met u kunnen zetten in het elektrificeren van uw bouwmaterieel zijn als volgt: