Zero emissie bouwplaats

Electure helpt u met de duurzame stroomvoorziening op de bouwplaats. Het vinden van een juiste balans tussen vraag en aanbod, vaste- en variable stroomvoorziengen is een complexe aangelegenheid.
In het volledige proces van (een eventueel) aanbestedingstraject tot aan de oplevering zorgt Electure voor een volledige oplossing wat betreft de energievoorziening. De enige benodigde input is de energiebehoefte. Electure zorgt dat deze energie tijdig en duurzaam beschikbaar is.
Volledig inzichtelijk:
Bij ons aanbod gaan we altijd op zoek naar duurzame alternatieven binnen de budgetten die u als opdrachtgever aangeeft. Denk bij een oplossing aan bouwstroom die aangevuld wordt met een batterijcontainer, solar of andere duurzame bronnen. Electure zorgt dat te allen tijden alle mogelijke oplossingen worden verkend en inzichtelijk worden gemaakt.

 

De stappen die we samen met u kunnen zetten in het emissieloos maken van de bouwplaats zijn als volgt: